Ninh-Do

BTC trog vài ngày tới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Buy: 31xx
Sell: 36xx
Trong thời gian này mình nghĩ altcoin cũng sẽ hồi mạnh mẽ với profit 10-30%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.