buinhat95

BTCUSD 1H SHORT

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giá đã hình thành cấu trúc giảm ở khung h4 và h1
đợi giá quay lại vùng canh mua của h1 nếu tạo tín hiệu sell xuống vùng 44k
vì trước khi phá vỡ cấu trúc giá đã để lại vùng mất thanh khoản khá lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.