Mun_GL

giá về quanh vùng 55k

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
có 2 kịch bản xảy ra
kịch bản 1 : về ema 20 và bật tăng lại ( khả năng không cao)
kịch bản 2 : sóng đảo chiều và về quanh vùng 55k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.