Phamdong1969

BTC có thể đã điều chỉnh xong

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xét trên đồ thị 1D và 4H chúng ta có thể thấy giá bitcoin không phá xống dưới trend giảm giá mà nó đã Breakot vào ngày 25 tháng chín, ( Chưa có cấy nến 1D nào đóng dưới 9k )
Có thể giá bitcoin đã điề chỉnh xong.
Mục tiêu kế tiếp là 14k