Phamdong1969

BTC có thể đã điều chỉnh xong

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xét trên đồ thị 1D và 4H chúng ta có thể thấy giá bitcoin không phá xống dưới trend giảm giá mà nó đã Breakot vào ngày 25 tháng chín, ( Chưa có cấy nến 1D nào đóng dưới 9k )
Có thể giá bitcoin đã điề chỉnh xong.
Mục tiêu kế tiếp là 14k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.