dinhchien

[BTCUSDT] Con tim sẽ vui trở lại - Mục tiêu tiếp theo 44.000 USD

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Màn hình 1: Khung ngày - Daily: tăng, có dấu hiệu phá vỡ xu hướng giảm.
Màn hình 1: Khung 4 giờ: Key level ổn định, chỉ báo Stochastic ủng hộ màn hình Ngày.
Màn hình 1: Khung 1 giờ: vẽ key tìm điểm dừng lỗ và kiếm điểm vào hợp lý để có tỉ lệ reward/risk lớn hơn 1 /1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.