duynk6

BTC chiến lược giao dịch - 26/08/2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hi mng, chiến lược giao dịch BTC 26/08/2021 khá đơn giản. Các ý chính như sau:
1. Quan sát mốc 47k6 và giá đóng nến H4 trong ngày để quyết định chiều long/short
2. Đóng dưới 47k6:
2.1. Ưu tiên vào short, entry: 47k3-47k6
2.2. Tp: 44k
2.3. Sl: 48k
3. Trụ được và đóng trên 47k6:
3.1. Ưu tiên long, entry: 47k6-47k9
3.2. Tp: 50k
3.3. Sl: 47k2
Hiện BTC đã thử đục 47k6 1 lần và sẽ loanh quanh ở đây, có thể mồi lệnh long vào giá này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.