vinasunco

BTCUSDT TIếp tục đà lao dốc

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTCUSDT dần hoàn thiện và tiến tới cuối của mô hình tam giác giảm giá rất có thể nó sẽ tiếp tục giảm giá sâu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.