Sinvestvn

BITCOIN còn về 8k6!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BITCOIN đang trong 1 kênh giá giảm trên khung H4.

Mục tiêu tiếp theo là hỗ trợ của kênh giá tại vùng 8k6.

Chú ý quan sát tín hiệu đảo chiều tại đây trước khi muốn BUY.
Tín hiệu đảo chiều có thể là giá phá vỡ trend line giảm H4 hoặc bộ nến đảo chiều trên D1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.