mautd

BTC - Chart 1H

Giá lên
mautd Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Kèo bắt đáy đây :) đứt tay đừng kêu mình nhé.
Bình luận:
Hiện tại tạm xác nhận đáy là 10k5. Em có thể vào hàng giá này, nó có thể hồi nhẹ và test lại đáy này vào dạng sáng, lúc đấy mới chính thức là xác nhận đáy. Hoặc cũng có thể là hồi luôn chứ éo hồi nhẹ nữa :D
Bình luận:
Vào sớm 1 nhịp thôi mà nhìn ngón tay rơi lả tả. Giờ ngón tay thì mất rồi cố giữ cái khửu tay mà chiến đấu tiếp ae à.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.