TraderTop-net

Phân tích Bitcoin đầu ngày 21/08 - Thêm dấu hiệu suy yếu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Từ tối hôm kia đến nguyên ngày hôm qua, anh em trên TraderViet có hú nhau về khả năng BTCUSDT có dấu hiệu suy yếu đến từ sóng wolfe giảm, từ vùng PPZ, từ đường trendline giảm, từ volume bất thường, và hôm nay chúng ta có thêm dấu hiệu mới.

Trên biểu đồ BTCUSDT khung H4 hiện nay, BTCUSDT đang hình thành mô hình Vai Đầu Vai - Head and shoulders pattern. Đây là mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm thuộc dạng kinh điển của PTKT. Sau khi hình thành mô hình này, nếu giá cắt xuống Đường Cổ - Neckline - vùng đường đi ngang màu đen, thì mô hình chính thức hoàn thành và BTCUSDT có thể giảm sâu hơn 1 chút. Đây là một dấu hiệu suy yếu nữa cho BTCUSDT trên H4.

Nhìn chung, view hôm nay cho BTCUSDT tiếp tục là bán ra từ trên xuống

Đầu ngày tạm thời vậy nhé

Happy and safe trading các anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.