Bebicon

42000-37000 Là hai vùng hỗ trợ khá tốt BTC.

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Việc Test lại 2 vùng như tiêu đề là điều khả năng sẽ xảy ra cao
MACD đang ưu về short khá lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.