TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 09/10 - Fakey 2 lần, market muốn gì?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT đã dừng lại ở đúng vùng mà chúng ta phân tích trong bài sáng hôm qua, đó là vùng kết hợp bởi đường trendline giảm chặn bên trên và vùng PPZ mạnh. Có vẻ như con sóng đẩy số 3 này đang mất lực sớm hơn sóng đẩy 1 và 2 thì phải.

Mô hình price action Inside Bar cũng hình thành từ hôm qua và chưa có cú nổ nào khỏi Inside Bar này cả. Fakey, tức là Inside Bar False Breakout hay gọi cụ thể là Phá vỡ giả ra khỏi mô hình Inside Bar , đã xảy ra 2 lần. Lần đầu tiên là theo hướng trên và lần sau là theo hướng dưới. Theo lý thuyết Fakey, khi phá vỡ giả theo hướng nào thì market sẽ đi ở hướng ngược lại. Lần mới nhất BTCUSDT tạo phá vỡ giả theo hướng dưới, có thể sẽ là một đợt bật lên chăng?

Do xu hướng giảm vẫn đang ưu thế, tôi nghiêng hơn tiếp về giả pháp bán ra cho BTCUSDT . Vùng bán như cũ. BTCUSDT đã tích lũy khá lâu quanh vùng 7700 - 8750 rồi nên sắp tới nếu nó thoát khỏi vùng này, có thể xu hướng sẽ mạnh đây. Tăng hay giảm còn tùy vào hướng thoát.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành đầu ngày mới !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.