thuonghieuduc

Kỳ vọng giá lên cho BTC

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hy vọng mô hình VĐV ngược hoàn thành
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.