Shin_ichimoku369

BTC/USDT phân tích với PA và Sóng, timing ichimoku.

Giá lên
Shin_ichimoku369 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1️⃣. Xét theo xu hướng cơ bản của lý thuyết DOW thì BTC vẫn đang trong xu hướng tăng, chưa xác nhận xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên nhìn nhận thêm chỉ vào MACD, đường giá đã xuất hiện phân kỳ thể hiện quá mua (overbought). Một dấu hiệu của đường giá đã ở vùng đỉnh.
2️⃣. Xu hướng đỉnh vẫn đang sideway trong trend song song biên độ rộng, bên cạnh đó còn tạo thành mẫu hình ABCD chuẩn.
3️⃣. Phân tích biểu đồ BTC/USDT ở khung thời d1 sẽ tiếp tục thấy được một trend song song. Và đường giá đang có xu hướng di chuyển về điểm hợp lưu 37k của trend // và vùng SD đáy.
4️⃣. Với ichimoku phân tích timing ta có được 29/4 btc sẽ đạt đáy.

✡️Chờ mua vào nếu điểm timing có tín hiệu PA đẹp
Bình luận:
Sóng ở chu kỳ thứ 3 sẽ được điều chỉnh do sóng BTC lên mạnh xác nhận đáy và hình thành sóng V3. Nếu sóng I timing ngày 29/4 sẽ hình thành đáy tuy nhiên vì hiện tại đang hình thành sóng V3 thì timing ngày 29/4 sẽ điều chỉnh thành 1 đỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.