dat48

btc lên tầm 7k5

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
nếu btc lên 7k5,ko đục nổi 7k5 thì về lại 7379

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.