stonetradecoin

Biểu đồ OKEx: Giá BTC khung m15: nêm giảm!

Giá xuống
OKEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Nêm giảm giá
#RSI 3 lần test quá mua mà không thủng
#BTC Nến đi đến cuối nêm
Chỉ short #BTC không long!!

Hãy có sự lựa chọn chính xác cho mình!

Stone Trade Coin,