31 lượt xem
0
Gía có chiều hướng đi xuống tới 4791.8 rồi sẽ đi lên