BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
#BTCUSDT 04/09
Hôm nay đã về khu vực 10k5 trung hạn như mình đã phân tích vào cuối tháng 8 và cũng dặn mọi người rất nhiều lần ở khu vực này. Nhưng vẫn thấy mọi người đều hết vốn vào thời điểm hiện tại T_T
Giá tuần mặc dù chưa đóng cửa nhưng cũng xin làm nhận định trung hạn lần 2.
Các bạn đã biết theo lý thuyết trendline một khi break qua sẽ có giá test về rồi mới đi lên (hoặc sập xuống tạo phá vỡ giả)
Hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa rồi BTC chính thức đóng nến trên trendline giảm dài hạn nến tuần của BTC.
Và giờ thời điểm sau 1 tháng giá đã quay về test trenline chính là mực giá thấp nhất về trước khi viết bài là 10450. Nhưng điểm chính xác để chạm trendline lại là khu vực giá 10k-9k6 hội tụ EMA 200 của D1 và EMA50 của W. Rất nhiều điểm hội tụ ở đây giá về đây bật lên mới thực sự hợp lý.
Còn về khu vực hiện tại lấy lực gì cho giá đi lên?
Theo phương pháp cung cầu thì ta có vùng Cầu đang SP rất mạnh tại khu vực 104xx này.
Nó cũng hợp lưu với khu vực trendline và khu vực SP từ đỉnh tháng 5 và tháng 6 đã được tạo.
Tóm lại sẽ có 2 trường hợp xảy ra về trung hạn
1-Giá sẽ từ đây bay lên 14k và thiết lập uptrend chính thức
2-Về 9k6 rồi tính tiếp
Mọi người chú ý nến tuần này đóng nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.