CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (15/02)

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Binance có một FUD là sàn này không đủ USDT cho vay. Vì vậy hôm nay BTC đã dump sau khi test thất bại liên tục ở vùng giá 10400-10500$.
Nhưng đừng lo lắng. Sức khỏe của thị trường vẫn tốt và đây chỉ là một đợt điều chỉnh nhỏ trước cơn sóng lớn.
Nếu bạn đã mua BTC quanh 10100$, đừng lo, BTC sẽ sớm quay trở lại đó
Nếu bạn trễ chuyến tàu 10100$, cũng đừng lo lắng, bởi vì bạn chỉ cần đợi tại 2 điểm : 9550$ ( cho trường hợp xấu) và 9750$ ( cho trường hợp chủ đạo)
BTC sẽ di chuyển ngang trong khoảng 1 tuần trong vùng giá 9800$-10200$ và đây là lợi thế lớn để giúp chúng ta có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ các tín hiệu Altcoin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.