crypto_switchboard

Bitcoin giảm về 1k hay tăng lên 1 triệu đô?

Giá lên
crypto_switchboard Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tham khảo, tôi không chjui trách nhiệm với các quyết định của bạn
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.