vuongdq2121

BTC RSI phân kỳ, sắp có cú điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC RSI phân kỳ, sắp có cú điều chỉnh
Kháng cự gần nhất ở 51.100
Các hỗ trợ: 46k8 42k6 và 36k6
Anh em cảnh giác không long, canh short xuống thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.