TraderTop-net

Bitcoin 28/06- Hoàn thành mô hình price action đẹp, BTC trở lại?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng mua bên trên của chúng ta không ổn nhưng vùng mua bên dưới đã làm việc tốt. BTCUSDT giảm về quanh 10.500 và bật lên trở lại sát 11.500 vào lúc này. Một cú bật không đến nỗi nào.

Hãy học 1 chút về cấu trúc price action của đoạn hồi này. Đầu tiên, cấu trúc tổng quát của nó là mô hình biểu đồ Nêm Giảm - Falling Wedge - vốn là 1 cấu trúc tăng giá. Nếu trong xu hướng tăng, Nêm Giảm sẽ đóng vai trò là giai đoạn hồi giảm điều chỉnh trước khi nó bị phá vỡ lên và xu hướng tăng quay trở lại. Tiếp theo, trong cấu trúc mô hình Nêm Giảm này, chúng ta thấy BTCUSDT hồi xuống 3 nhịp, trong price action gọi là dạng hồi phức - complex pullback. Hồi 3 nhịp giảm thường là kết thúc giảm rồi. Từ các yếu tố này, tôi nghiêng về khả năng BTCUSDT bật tăng trở lại trong ngày hôm nay.

Vùng mua cho BTCUSDT vẫn là chốt chặn cuối quanh 10.300 - 10.700. Nếu rơi xuống tầm dưới 10.000, BTCUSDT có thể quay lại xu hướng giảm ngắn hạn của mình. Lúc đó, chúng ta sẽ nhảy sang phe Gấu.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.