Luxubu_Best

Update tình tình BTCUSDT ngày 27/4/2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Theo mình hôm nay Bitcoin Sẽ khả năng cao test lại vùng 7k8
Nếu BTC test lại và đâm thủng vùng kháng cự 7k8 rất có thể sẽ chạm vào vùng kháng cự ở 8k150
Các vùng hỗ trợ tạm thời sẽ là 7350 và 7050

Dành cho các AE chơi Swap và Furute , lướt sóng ngắn

Long: 7k550 SL 7k4 TP1 : 7k7 TP2 : 7k9 TP3 : 8k1

Short: 7k9 SL 8k050 TP1 : 7k6 TP2: 7350 TP3 6k9

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.