MasterDuoc

[06/10/2021] Dòng tiền đang đổ vào Bitcoin rất lớn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang bật tăng mạnh làm cho vốn hóa thị trường altcoin chảy vào Bitcoin .
Dòng tiền đang dịch chuyển vào Bitcoin .

Mọi người hãy like & follow mình để nhận cập nhật thị trường nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.