TraderTop-net

Bitcoin ngày 04/12 - Xu hướng bắt đầu tiếp diễn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hôm qua chúng ta nhận định có thể BTCUSDT hồi lên được 1 chút và chúng ta sẽ đợi bán ở trên xuống với mô hình Vai Đầu Vai - Head and shoulders pattern - biến thể, nhưng rốt cuộc có vẻ BTCUSDT lại đang muốn hẹo sớm.

Nếu nhìn trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy mô hình Cờ Đuôi Nheo - Pennant - trông giống như hình tam giác nhỏ vừa bị phá xuống. Mô hình Cờ Đuôi Nheo thể hiện sự tích lũy sau một giai đoạn có xu hướng, mà ở đây là xu hướng giảm. Mô hình Cờ Đuôi Nheo là mô hình thuộc dạng mô hình tiếp diễn - continuation pattern - nghĩa là trước khi hình thành cờ đuôi nheo giá đi xu hướng gì thì sau khi phá cờ đuôi nheo, giá lại tiếp tục hướng đó. Như vậy, khả năng BTCUSDT tiếp tục giảm là cao.

Trong hôm nay, chúng ta tạm thời đi theo xu hướng giảm của BTCUSDT tiếp tục. Các vùng bán là các vùng PPZ mạnh bên trên

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.