vuongdq2121

BTC ngày 29/8 Khung H1 Phân kỳ giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC ngày 29/8 Khung H4 và D1 chưa có xu thế rõ ràng nhưng Khung H1 Phân kỳ giảm
Chốt chờ hồi lệnh long ở 49k2, chờ xu hướng tiếp tục đánh
Đây là phân tích ngắn dài hạn vẫn sẽ có nhịp điều chỉnh sâu... Đợt này trade hãy cẩn trọng nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.