ptsonpt

Non-volatile trends

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hello anh em, ngày mới vui vẻ nhé 😃
bé bự có cái lý thuyết cũ mèm gửi ae đọc cho vui , giải trí sau khi bị btc nó đập 😃
Impulsive là giai đoạn thị trường đi lên hoặc đi xuống một cách mạnh mẽ theo một chiều. Đó là do sự mất cân bằng giữa lượng mua hoặc bán trên thị trường.
Non-volatile trends là xu hướng dịch chuyển theo hình thức impulsive mà ở đó có sự mất cân bằng rất lớn của order Flow về một phía nào đó (buy hoặc sell).
Khi nhìn vào đồ thị giá của một cặp tiền thì ta sẽ phân tích tuần tự như sau:
Đầu tiên phải trả lời câu hỏi: Order Flow đang lệch mạnh về phía nào? (Buy hay sell?) –> Impulsive/Corrective sẽ trả lời câu hỏi này. I/C sẽ chỉ ra điều đó cùng với động lượng của giá và đưa ra những chỉ báo sớm về một sự thay đổi mang tính cấu trúc có thể xảy ra. Ví dụ: khi sự dịch chuyển Impulsive ngắn lại ==> Xu hướng yếu dần.
Tiếp theo là ta phải biết được Xu hướng đang là gì? Và trong đó tỉ lệ buy/sell là như thế nào? –> VT / NVT sẽ nói cho ta điều đó qua các câu hỏi: Độ mạnh/yếu của sự dịch chuyển corrective là thế nào? Có hay không sự dịch chuyển Impulsive theo hướng ngược lại?
Cuối cùng là ta phải biết chiều và sự phân bố một cách tương đối. Vùng nào là vùng lý tưởng nhất để tôi nhảy vào thị trường? Câu hỏi này sẽ được trả lời thông qua các mức kháng cự và hỗ trợ chủ yếu (key levels)
lý thuyết thì bự đi chôm ở diễn đàn nào đó quên mất rồi, đã cảm ơn anh chủ bài viết, còn cái hình btc thì bự mới vẽ xong. Nhờ các anh em góp ý thêm để trade cho đúng ý của cụ market 😃
thank anh em nhiều,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.