Ninh-Do

BTC ngắn hạn-phân kì khung H4 hiệu chỉnh nhỏ cho nhịp tăng cuối

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lực mua BTC đã yếu đần dự đoán BTC di chuyển về phía mây kumo vùng 657x- 663x trước khi có nhịp tăng cuối lên cạnh tree của trend giảm tại vùng giá 692x