Milk_Trudge

BTC khả năng cao test đường trung tuyến( tiến về mức 49-50k)

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sau khi đạt new ATH đã quay đầu xe đi vào mô hình schiff pitch fork, sau khi xuyên qua tất cả đường cảnh báo 0.75,0.618, 0.5, 0.382 . Mức bảo vệ BTC trước khi test lại đường trung tuyến chính là đường cảnh báo 0.5 (màu cam)

==> có thể long tại 0.5( kèo siêu risk), chốt tuỳ mồm
==> khả năng cao BTC chạm vào đường trung tuyến ( màu vàng ) sẽ bật trở lại( nhưng không chắc 100%)

Tất cả chỉ vì mục đích thông tin, 1 góc nhìn khác từ mô hình phân tích kĩ thuật, và đây không phải là lời khuyên đầu tư
-Thắng không cần cảm ơn, và Thua cấm chửi-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.