BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khả năng giá vẫn còn đi ngang trong vùng giá 37000 - 44000.
Ngoài ra tình hình chiến sự còn tiếp diễn nên dòng tiền điện tử vẫn còn đổ về ủng hộ Ukraina, là một yếu tố thúc đẩy tiền điện tử tăng.

Nhận định: buy limit
tại 37600
SL 36100
TP 43600

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.