phuong2402

Cập nhật $BTCUSDT 11h06 2/9/21

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cập nhật $BTCUSDT 11h06 2/9/21

Dự kiến mô hình $BTC sẽ như thế này. Vùng tạo điều kiện cho #Atlcoin bay sẽ có thể được thiết lập khi $BTC vọt lên 51.5 rồi giảm về vùng 49.2-49.9k.

Hiện tại sóng H1 sẽ về 49.2k rồi đi lên.

Hàng LONG/TRADE nên thoát ở 51.4k
Hàng HODL giữ nguyên đến 53k.
Chúng ta nên nhớ rằng, có khả năng $BTC sẽ tăng tối đa 56.6k, đến mốc 53.5k chúng ta sẽ xem tiếp.

Ghi chú:
Sóng H8: (W)(X)(Y) màu vàng
Sóng H4: (i)-(v) màu hồng
Sóng H1: (i)-(v) màu vàng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.