Trongvinh-FA25

BTC/USD - NHỊP HỒI PHỤC CỦA BITCOIN

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC vẫn duy trì trong vùng tranh chấp giá - Trading range, đây là trạng thái chuyển động không có xu hướng, Bitcoin chỉ có xu hướng chuyển động trở lại khi BTC phá vỡ Trading Range này, trong nhịp giảm giá vừa qua chúng ta thấy có một số yếu tố sau:
- Động lượng giảm giá không quá mạnh cho thấy chưa có động thái bán tháo được kích hoạt, đây chỉ là một nhịp giảm giá do tâm lý và trong trạng thái thanh khoản mỏng của thị trường do kỳ nghỉ lễ
- Một cú giũ với một nến thân dài khối lượng thấp cho thấy áp lực cung cạn kiệt và giá có thể hồi phục trở lại
- Áp lực cung tại kháng cự ngắn hạn - EMA52 H4 (đường xanh lam) cho thấy áp lực bán rất thấp, điều này cho thấy BTC có thể phá vỡ kháng cự này

Quan sát hành vi giá hiện tại cho thấy BTC sẽ có những động thái tăng giá ngắn hạn kiểm tra vùng kháng cự 49,000-50,000, sự tích cực được duy trì nếu BTC phá vỡ kháng cự tâm lý 50,000$, nếu thất bại BTC sẽ tiếp tục điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 44,000$

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 Đào tạo PTKT: https://rg.link/FsH2CTK
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.