nhận định btc những ngày tiếp theo. chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi ngắn hạn để đánh cú short dài hạn

Bình luận