Ninh-Do

BTC diễn biến khó lường

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hello mọi người. Bài phân tích trước về BTC chúng ta đã đánh giá về sự hiệu chỉnh cần thiết cho 1 xu hướng tăng ngắn hạn. Cơn bão đến rơi với gia tốc khá nhanh. Hiện tại BTC đang ở vùng hỗ trợ 358x tuy nhiên từ hôm qua đến nay giá BTC chưa có 1 nhịp hồi thật sự nào mình kì vọng vùng 3k5 này BTC sẽ lên lại và up đến những target như những bài phân tích trước

Với tình hình hiện tại không trừ trường hợp có 1 nhịp giảm tiếp theo về vùng 3k3 3k4.

- Buyzone: 356x DCA 3400
- Target: 4k4 4k6 5k
- Stoploss: 337x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.