TradingPro888

🟢BTC vẫn ủng hộ xu hướng TĂNG MẠNH trên D

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
#BTCUSDT - 27/04/2023

💟Chúc mừng ace đã follow kế hoạch BIG LONG ngày hôm qua nhé❣️
💟Chúc mừng ace ăn ẤM BỤNG kèo INJ naz...❣️
💟Và Chức mừng ad đã lên TOP 1 TRENDING Copytrade #MEXC❣️

🟢BTC vẫn ủng hộ xu hướng TĂNG MẠNH trên D
🚧Tuy nhiên đêm qua BTC đã quét thanh khoản cả LONG và SHORT
🧨Có $275.88M bị thanh lý trong 12h và $332.82M bị thanh lý trong 24h

⏰Snay thị trường cần thời gian để hấp thụ hết biến động giá đêm qua, nên đầu ngày AN TOÀN ace chọn phương án NGÓ hoặc đi vol nhẹ nhé.

💎Trên khung NGÀY:
🟢Thị trường đảo chiều, đang cho tín hiệu hồi tích cực trên D
🟢Lực hồi của BTC và altcoin đang hình thành ở vùng 269xx 🌱🌾

💎Với SPOT:
👉🏻Khúc này altcoin đã đẩy tương đối cao, nên mua HOLD thì lúc này của KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM LẠI KHÔNG PHẢI ENTRY
👉🏻Lên kế hoạch mua vào Spot cho nhịp hồi đầu tháng 5🟢🎁

💎Với Futures:
✅Đầu ngày thị trường cho xu hướng đẩy căng trên 30m và 1h sau đó điều chỉnh nhẹ trong ngày - Cuối ngày và đêm lại tăng lên vẽ đỉnh tiếp
✅Khúc này Futures trong ngày sẽ là sóng LONG ngắn - SHORT ngắn - LONG 4h và 1d
✅Nhóm coin biến động mạnh trong ngày: OG, LINA, INJ, IMX, WOO, MASK, FET, VGX, TOMO, ACH, CELR, ID, BAND, CFX, SXP, OAX, RNDR, COCOS

💰💰💰 Phân tích: BTCUSDT 💰💰💰
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ: P1d 🟢
👉🏻 TP5: 35344
👉🏻 TP4: 34017
👉🏻 TP3: 32690
👉🏻 TP2: 31363
👉🏻 TP1: 29889🚧
🔔 Giá hiện tại: 29360🟢
📌 Hỗ trợ gần: 28562⚓️
👉🏻 SP1: 27088
👉🏻 SP2: 25761

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.