TuanBird

Xu hướng Bitcoin dài hạn 2022 đến 2023

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chúng ta có 3 đợt để bơm lên ATH tiếp theo
Hôm nay 31/03/2022 Bitcoin ở mức 46500 đô la
Sớm đạt 60.000 đô la
Và kiểm tra lại ở mức 23.000 đô la
Chúng tôi sẽ bán khi đạt 77.000 và mua tất cả với giá 7500 đô la
Cuối cùng là bán tất cả ở mức 110.000 đô la
#TuanBird

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.