CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (27/02) - Chuẩn bị mua!

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi bán tất cả từ 10500$. Chúng ta đang nắm giữ 100% ở USDT và giờ chúng ta đang chờ để mua lại!
BTC đang bị bán tháo và rất nguy hiểm khi mua ở giá hiện tại. Nhưng trong vài giờ tới, chúng ta sẽ có một cơ hội lớn để mua trở lại.
Đây là kế hoạch của chúng ta :
- Mua tại 2 điểm : 8400$ và 8300$ (50% cho mỗi điểm)
- Mục tiêu dự kiến là khoảng 9500$
- Dừng lỗ : Dưới 8200$
Bình luận: Cập nhật Bitcoin (28/02)
BTC đã dump nhưng không mạnh như dự kiến của chúng ta vì vậy chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút
Mua : 8500$ - 8600$
Mục tiêu dự kiến là khoảng 9500$ - 9600$
Ý tưởng này sẽ cần được xem lại nếu giá rớt khỏi 8400$
Bình luận: Cập nhật Bitcoin (02/03)
BTC lại trở nên yếu đuối 1 lần nữa. Chúng ta nên giảm rủi ro xuống bằng cách bán 1/2 lượng BTC tại giá mua trung bình của bạn và chờ ở 8200$
🖥 cryptostationglobal.com
▶️ t.me/cryptostationchannel
🤖 t.me/cs_global_bot

Bình luận

Đồng quan điểm.
Phản hồi