CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (27/02) - Chuẩn bị mua!

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi bán tất cả từ 10500$. Chúng ta đang nắm giữ 100% ở USDT và giờ chúng ta đang chờ để mua lại!
BTC đang bị bán tháo và rất nguy hiểm khi mua ở giá hiện tại. Nhưng trong vài giờ tới, chúng ta sẽ có một cơ hội lớn để mua trở lại.
Đây là kế hoạch của chúng ta :
- Mua tại 2 điểm : 8400$ và 8300$ (50% cho mỗi điểm)
- Mục tiêu dự kiến là khoảng 9500$
- Dừng lỗ : Dưới 8200$
Bình luận: Cập nhật Bitcoin (28/02)
BTC đã dump nhưng không mạnh như dự kiến của chúng ta vì vậy chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút
Mua : 8500$ - 8600$
Mục tiêu dự kiến là khoảng 9500$ - 9600$
Ý tưởng này sẽ cần được xem lại nếu giá rớt khỏi 8400$
Bình luận: Cập nhật Bitcoin (02/03)
BTC lại trở nên yếu đuối 1 lần nữa. Chúng ta nên giảm rủi ro xuống bằng cách bán 1/2 lượng BTC tại giá mua trung bình của bạn và chờ ở 8200$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.