Valentiojs

SELL BTC

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá quay lại test vùng fibo 0.382 và false, quay đầu ngay lập tức, đây cũng là vùng kháng cự mạnh.
Những điểm mũi tên màu xanh biểu thị vùng giá buyer đặt mua tạo các mô hình rất đẹp cho scalping nhưng bị đạp xuống liên hồi, dựa vào RSI cho thấy lực mua đã và đang cạn kiệt dần.
H1 đã hình thành mô hình lá cờ đuôi nheo, như vậy giá sẽ đi xuống sau đó.
Ở hiện tại giá đang tích lũy trong 1 cây nến mẹ giảm mạnh, sẽ quyết định xu hướng giảm.
Giá cũng đã dưới mức PP 8192.
Xu hướng :
H1: DOWN
H4: DOWN
D1: DOWN
W1: DOWN
Dưới MA50.
=> SELL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.