CoiRobert

Dự " Biến " sắp tới của tháng mới!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chúng ta sẽ chào đón tháng 10, tháng đầu tiên của quý cuối cùng 2019, sẽ như thế nào nếu BTC sẽ về sâu?
Mình đoán lộ trình BTC sẽ như trong hình.
Cùng nhau thảo luận nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.