Trader-Pro-48

BTC lành ít dữ nhiều

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Góc nhìn cá nhân về biểu đồ hiện tại của Btc như sau:

+ Dài hạn, chưa có dấu hiệu BTC sẽ bật tăng trở lại

+ Ngắn hạn, Btc đang gặp rất nhiều cảng từ 18kxx-19k1xx như hình vẽ

Ở đây, ưu tiên 1 lệnh Sell hơn

Phần Stoploss vùng : 19k3

Nếu giá vượt mạnh qua vùng này chúng ta sẽ phân tích và đưa ra lệnh Buy

Hy vọng đầu tuần có cà phê

Chúc anh em may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.