HarryDamThanhHiepNWG

tâm sự tài chính cuối tuần 17.7.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
vẫn tiếp tục giữ 1/2 vị thế của mình
cảm ơn các bạn đã dõi theo mình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.