trum98pk

BTCUSDT Đã thử ba lần và không duy trì được trên 60 nghìn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT Cố gắng Ba lần
và thất bại trong việc duy trì trên 60k
Đây có thể là một tín hiệu cho Reversal

Vì vậy chúng tôi có thể quan sát các hành động giá
và kiểm tra xem có giảm giá nến

Sự sụp đổ gần đây phá vỡ lên đường xu hướng
nếu kéo giá trở lại kiểm tra lại các đường xu hướng
và cấu trúc, Tìm kiếm sự từ chối để bắt kịp
xu hướng giảm thứ 2

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!
~ Giàu có

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.