HarryDamThanhHiep

1 phút nhịp đập thị trường bitcoin 24.9.2021 ( fast)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại chưa có tín hiệu buy trung hạn hay sell trung hạn, các bạn có thể giao dịch scaping trong biên độ giao động giá khung lớn
link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link youtube:https://www.youtube.com/watch?v=uu2rmHXu-aU&t=28s
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR