HarryDamThanhHiep

1 phút nhịp đập thị trường bitcoin 24.9.2021 ( fast)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại chưa có tín hiệu buy trung hạn hay sell trung hạn, các bạn có thể giao dịch scaping trong biên độ giao động giá khung lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.