BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Trước đó BTC hồi mạnh lên 52 và có 1 pha rớt siêu mạnh. và đi ngang.
Xu hướng dow được hình thành. sz để thị trường hồi lên lại 50 hay là rớt xuống 42
Khả năng rớt về 42 cao hơn vì trước đó là 1 pha crack cực mạnh. thuận buồn xui gió
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.