btt93

Phân tích BTC 08/05/2020, Giai đoạn tích lũy lại đang diễn ra ?

btt93 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xin chào tất cả mọi người
+BTC Daily
Với việc BTC chạm tới vùng resistance khá cứng vùng 10k đến 10k5, có thể sự tăng mạnh cùng với volume tăng theo một cách mạnh mẽ. tuy nhiên với mức đọ tăng như vậy sẽ không có sự bền vững.
- Hai cây nến tăng giá 29/April and 7/May có sự sụt giảm volume rỏ ràng thể hiện mức mua của các nhà đầu tư có phần giảm.
- Ichimoku vùng giá bắt đầu cho thấy sự đi quá xa mây trong một xu hướng tăng giá gấp rút.
- ADX and Di: Dấu hiệu tăng giá vẫn còn với ADX 53, DI+ cross DI- tăng giá.

+ Weekly
- Cây nến tăng giá 4/May có volume thấp hơn cây nến trước đó, và sẽ đóng của trong khoảng 2 ngày khả năng volume vượt cây nến trước không lớn.

+ H4
Sau ba cây nến 19h, 23h ,3h phe mua bắt đầu đuối sức với volume giảm thân nến cây 3h có râu nến dài cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư.
- BB1 ,2: Price đã đóng của ra khỏi biên trên của BB2 dấu hiệu giảm giá bắt đầu.
- RSI: Phân kì giảm giá xuất hiện từ cây 11h 30/April đến mức giá hiện tại

+H1
Mức giá đang gặp khó khăn trong tại vùng 10k sau xu hướng tăng dài.
- Cây nến pinbar 7h 8/May có volume thấp hơn cây trước đó cực kì nhiều, mức độ tăng giá đã giảm.

-> Vùng kháng cự 10k là một vùng kháng cự tâm lý, là một vùng do dự khi nó nằm trong hai đường, một là đường số (1), hai là đường kháng cự củ bị phá vở (2)
-> Gía sẽ có đợt điều chỉnh tại hai khu vực này trong một thời gian
-> H1 giá khả năng điều chỉnh về fibo 0.618
Bình luận: +M30: Cây nến giảm giá 22:30 có thân lớn cây nến trước đó nhưng volume nhỏ hơn, cầu > cung.

+H1: Price tes kháng cự mới lần đầu có thể tạo ra phá vỡ giả đường này khá cứng.
- ADX: 23.93 xu hướng đang yếu đi
- CCI: Cắt 100 đi lên khả năng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, sẽ có đợt sụt giảm lớn.
- BB: Chuẩn bị cho sự bứt phá, dấu hiệu bị bóp và nhau.

+ Daily: 7h nữa sẽ đóng nến khả năng tạo cây pin bar với volume thấp hơn cây trước. Cầu > cung.

-> Gía vẫn có cơ hội quay lại support 9k450
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.