Luxubu_Best

Bitcoin halving update tình hình BTC ngày 9 - 5 - 2020

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người giá hiện tại của bitcoin là 9600
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin hôm qua tới nay liên tục test lại vùng 10k nhưng đều thất bại vì tâm lý bán thảo BTC vùng giá 10k rất nhiều
- RSI đang nằm khu vực lưỡng lự nên cần thêm thời gian để quan sát
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây :
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm đỉnh cũ 10k thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ đỉnh cũ 10k2 thì mình sẽ Long và Mong trờ tới phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 10k5
Short
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k4 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k350 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng kháng cự tiếp theo là 9k1 và 8k6
- Dành cho các AE chơi Swap và Furute , lướt sóng ngắn
Long: 9k4, - , SL 9k3, - , TP1 : 9k8 , - , TP2 : 10k , - , TP3 : 10k4

Short: 9k9 , - , SL 10k1, -, TP1 : 9k5k , - , TP2 : 9k2, - ,TP3 8k8

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.