Ninh-Do

Nhận định BTC những ngày tới

Giá lên
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mình nhận định BTC đang đi trong sóng C trong nhịp sóng hiệu chỉnh ABC
Trên hình là mốc target tham khảo tại mốc fib mở rộng 100%
Target: 4k7
Bình luận:
Sóng hiệu chỉnh BTC. Chưa đáng lo ngại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.