BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại btc đang có vùng hỗ trợ khá tốt tại 57-60k mà mình đã phân tích trước đó.
Chart khung ngắn hạn cũng đang ở vùng tích lũy giá khá mạnh.
Đà tăng sẽ trở lại trong vài ngày tới.
Cùng chờ đợi nhé.
Tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.