BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng ngắn hạn.
Vùng đảo chiều đã được tạo ra tại vùng $64xx.
Đã có lực mua vào.
Kháng cự 24h tại vùng $76xx-$77xx
Hỗ trợ 24h $7000
Full target $9000
Xu hướng dài hạn.
Nếu vùng $9000 được xác lập. Thì bạn có thể vẽ cả một tương lai.
Long target $13.000 - $23.000 - $34.000