BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng ngắn hạn.
Vùng đảo chiều đã được tạo ra tại vùng $64xx.
Đã có lực mua vào.
Kháng cự 24h tại vùng $76xx-$77xx
Hỗ trợ 24h $7000
Full target $9000
Xu hướng dài hạn.
Nếu vùng $9000 được xác lập. Thì bạn có thể vẽ cả một tương lai.
Long target $13.000 - $23.000 - $34.000


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.