mautd

BTC -Chart 6H

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Trong khoảng sáng mai BTC sẽ test lại đáy cũ là 10k6. Nếu thủng nó sẽ xuống tới vùng 8k9. Nếu ko thủng đc vùng 10k6 thì nó sẽ hồi lên vùng 12k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.